Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapeuten (PMT) richten zich op de lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De therapeut richt zich in het bijzonder op de psychosociale klachten. Indien er ook een motorische achterstand is, fysieke klacht of prikkelverwerkingsprobleem werkt de psychomotorisch therapeut samen met Oefentherapie/Kinderoefentherapie/Ergotherapie. Het doel is het verbeteren van sociaal emotionele voorwaarden en vaardigheden door bewust te worden van de betekenis van gevoelens, lichaamssignalen, bewegingen en lichamelijke klachten. Hoe ze samenhangen met bijvoorbeeld eerdere ervaringen in het leven en met gedachten.

Aanmelden