Klachtenregeling

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het klachtenloket Paramedici. De praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici en daarvoor gelden de volgende procedures.

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er is sprake van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Biedt het gesprek geen of niet voldoende oplossing? Of is er een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan? Dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. De klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website www.klachtenloketparamedici.nl vindt u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen? Dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie:

E: info@klachtenloketparamedici.nl

T: 030-310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr. 09.00 tot 12.30 uur)

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgprofessionals verplicht op grond van de Wkkgz, zich aan te sluiten bij een zogenaamde Geschillencommissie. Ook deze praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM en bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Heeft u naar aanleiding van deze bovenstaande onderwerpen nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de praktijk.