Aanmelden

Aanmelden

Na ontvangst van de aanmelding wordt deze binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. Zodra er plek is voor een kennismaking met één van onze therapeuten, zullen wij contact opnemen met contactpersoon 1.

 Wanneer ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag dragen over een kind dat jonger is dan 16 jaar, dan hebben wij schriftelijke toestemming van beide ouders nodig. Download hier het formulier.

 

Vergoeding zorg via basiszorgverzekering
Vergoeding zorg via jeugdwet (gemeentes)
Vergoeding zorg via eigen bijdrage
Trajectkosten
Verwijzing huisarts
Niet nagekomen afspraken
Betalingswijze
Mogelijkheden PGB