Weerbaarheid
new

Weerbaarheid

Voor jezelf kunnen opkomen en je eigen grenzen kunnen aangeven, zijn twee belangrijke voorwaarden voor weerbaarheid. Wanneer een kind hier moeite mee heeft, kan dit erg lastig zijn in de ontwikkeling van het kind en kan dit zichtbaar worden in gedrag.

Als de juf of meester iets in de klas uitlegt en een kind snapt het niet, dan is het belangrijk dat het kind zijn vinger durft op te steken. Net zoals dat het belangrijk is dat het kind voor zichzelf durft op te komen wanneer er een vervelende opmerking wordt gemaakt.

Wat gaan we doen?

Samen met het kind gaat de therapeut aan de slag om te werken aan de weerbaarheid van het kind. Hoe sta je wanneer je je grenzen aangeeft? Hoe gebruik je je stem? Hoe maak je oogcontact? Welke woorden gebruik je eigenlijk? Na de individuele begeleiding wordt er met leeftijdsgenootjes geoefend. Een kinderoefentherapeut of ergotherapeut kan in veel gevallen (een deel van) de hulpvraag behandelen en is direct toegankelijk.

Aanmelden