Week van de Oefentherapie 2020

Het is deze week ‘de week van de Oefentherapie’! Een belangrijk onderdeel in ons begeleidingstraject. Door (Kinder)oefentherapie op een speelse manier in te zetten, wordt een kind in beweging gezet. Bewegen is namelijk super belangrijk voor de ontwikkeling! Door middel van kruipen, bouwen, hollen, schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.  

Een kind wordt begeleid om zijn of haar lichaam zelf aan te sturen en aan te voelen wanneer dit niet vanzelf gaat. Ook wel de sensomotorische ontwikkeling genoemd. De sensomotorische ontwikkeling heeft vaak invloed op het dagelijks functioneren van een kind. Bijvoorbeeld in de klas of op het schoolplein. Het goed leren aansturen en aanvoelen van je lichaam heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de concentratie, samen spelen, beter slapen en een tal van andere hulpvragen. Het is een essentieel onderdeel van de totaalontwikkeling van een kind.

Vervolg traject
Wanneer de basis is gelegd, door middel van kinderoefentherapie, gaan we verder met de benodigde vaardigheden die bij een hulpvraag horen. Hiervoor wordt psychomotorische therapie ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe je stevig kunt staan bij het aangeven van grenzen, hoe je merkt dat iets spannend is en wat je dan kunt doen, hoe je kunt overleggen en samenwerken, hoe je complimenten kunt geven en ontvangen.

#Weekvandeoefentherapie

Aanmelden