Wat houdt kinderoefentherapie in?

Wat houdt kinderoefentherapie in?

Kinderoefentherapie wordt ingezet wanneer het aansturen en aanvoelen van het lichaam bij een kind lastig gaat. Dit wordt ook wel de sensomotorische ontwikkeling genoemd. Wanneer een kind hier moeite mee heeft, kan dit invloed hebben op het aanleren van motorische vaardigheden zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen.

Aansturen en aanvoelen

De sensomotorische ontwikkeling heeft vaak invloed op het dagelijks functioneren van een kind. Bijvoorbeeld in de klas of op het schoolplein. Het goed leren aansturen en aanvoelen van je lichaam heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de concentratie, samen spelen, beter slapen en tal van andere hulpvragen. Het is een essentieel onderdeel van de totaalontwikkeling van een kind. Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!

Kinderoefentherapie basis voor veel hulpvragen

We starten een traject altijd met kinderoefentherapie, omdat bij de meeste hulpvragen de basis ligt in het begeleiden van de sensomotorische ontwikkeling. Wanneer deze basis is gelegd, gaan we verder met de benodigde vaardigheden die bij een hulpvraag horen. Hiervoor wordt psychomotorische therapie ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe je stevig kunt staan bij het aangeven van grenzen, hoe je merkt dat iets spannend is en wat je dan kunt doen, hoe je kunt overleggen en samenwerken, hoe je complimenten kunt geven en ontvangen.