Hoe zorg je thuis voor rust?

Hoe zorg je thuis voor rust?

Het is deze week de week van de opvoeding. Het zien opgroeien van je kind is een van de mooiste dingen die er is, maar makkelijk is het niet altijd. Het eerste deel van de definitie opvoeden is: ‘het samen leven van een volwassene en een jongere om te steunen en richting te geven in het proces van volwassen worden. In het tegenwoordig drukke leven van gezinnen kan samen leven soms dicht in de buurt komen van ‘overleven’.

Vanuit ‘overleven’ worden regels een strijd, overleggen een eindeloze discussie en autoriteit een machtsspel. En dan is opvoeden niet meer leuk. Hoe ga je hiermee om? Hoe maak je het wel weer leuk samen?

De sleutel voor een plezierig samen leven, steun en richting geven ligt in het bewaren van rust. Klinkt heel simpel, maar dat is natuurlijk niet altijd. De kinderen moeten naar school gebracht worden, naar de sport, muziek, opvang etc. De ingrediënten van de rust bewaken zijn het letten op de balans van activiteiten en lege agenda momenten. Af en toe stilstaan, om je heen kijken en te vieren wat er goed gaat. Of rust pakken door overmatige spanning even te ontladen door samen te bewegen, sporten, stoeien of gewoon even lekker naar buiten! En wat er dan vaak gebeurt is dat de strijd ‘gewoon’ oplost.