Tarieven

Vergoeding zorgverzekering

Kinderbegeleiding door Intraverte omvat behandelingen oefentherapie, kinderoefentherapie en behandelingen psychomotorische therapie (PMT).

(Kinder)oefentherapie

(Kinder)oefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 18 behandelingen per kalenderjaar. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er door de therapeut een inschatting gemaakt van het aantal behandelingen. Dit stemt de therapeut met jullie af.

Houd er wel rekening mee dat bij zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en (kinder)oefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een Psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt in meerdere gevallen psychomotorische therapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoeding psychomotorische therapie 2020

Trajectkosten

Trajectkosten

De eenmalige trajectkosten bedragen 50 euro per begeleidingstraject. De trajectkosten worden in rekening gebracht wanneer de kennismakingsprocedure is voltooid en de eerste behandeling gepland staat. De trajectkosten zijn voor diensten die niet vallen onder de verzekerde zorg, maar wel van belang zijn voor het welslagen van het traject, zoals de uitgebreide communicatie met scholen/derden en het delen van onze kennis met het onderwijs.

Verwijzing huisarts

Verwijzing huisarts

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij Intraverte terecht kunt. Wanneer een kind de begeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, dan is er vooraf een verwijzing van de huisarts verplicht.

Meer dan 18 behandelingen

Wanneer er géén sprake is van een chronische aandoening dan worden in veel gevallen de extra behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering (wanneer die is afgesloten). Wanneer er sprake is van een chronische aandoening dan kunnen de kosten volledig uit de basisverzekering worden vergoed. Je hebt dan een verwijzing nodig van de huisarts en soms van een kinderarts.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken

Wanneer je verhinderd bent voor een geplande afspraak, dan moet dat 24 uur van tevoren worden doorgegeven bij onze centrale administratie. Indien een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Betalingswijze

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die worden vergoed vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

Voor de behandelingen psychomotorische therapie ontvang je maandelijks een factuur via Infomedics. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering en de reeds gedeclareerde zorg.

Mogelijkheden PGB

PGB

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Intraverte PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overzicht van de tarieven*

Eenmalige trajectkosten € 50,00
Zitting Oefentherapie Cesar € 30,00
Zitting Kinderoefentherapie € 40,00
Zitting Psychomotorische Therapie 30 min € 47,50
Zitting Psychomotorische Therapie 45 min € 68,00
Zitting Ergotherapie 15 min € 16,50
Zitting Kinderergotherapie 15 min € 16,50
Screening, kennismaking en onderzoek € 50,00
Kennismaking en onderzoek na verwijzing € 34,50
Eenmalige kinderoefentherapeutisch rapport € 34,50
Verslag op verzoek € 42,00
Eenmalig onderzoek (op medische indicatie) € 47,00
Oudergesprek/Instructie € 34,50
Overleg met derden op verzoek € 34,50
Observatie op school € 160,00
Niet nagekomen afspraak € 35,00

*De hierboven genoemde bedragen zijn de tarieven die Intraverte hanteert voor particulieren. Zorgverzekeraars hanteren hun eigen tarieven.

Het is mogelijk dat er meerdere prestaties op één dag plaatsvinden.

Intraverte is voor Kinderoefentherapie aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).

Psychomotorische therapie valt onder de Vaktherapeutische beroepen. Intraverte is voor Psychomotorische therapie aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • FVB (Federatie van Vaktherapeutische Beroepen)
  • NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie)
  • NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische KINDER therapie)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Intraverte heeft geen Diagnose Behandel Code (DBC)
Praktijk AGBcode kinderoefentherapie: 07099544
Praktijk AGBcode Psychomotorische (kinder)therapie: 90053971