Tarieven

Vergoeding zorgverzekering

(Kinder)oefentherapie

Kinderoefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 18 behandelingen per kalenderjaar. Het aantal behandelingen dat vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis. Als de behandeling bij jouw kind op school plaatsvindt, kan dat op verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts. Houd er wel rekening mee dat bij zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en kinderoefentherapie bij elkaar worden opgeteld. Vergoeding (kinder)oefentherapie 2022

 

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een Psychomotorisch Therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. In meerdere gevallen wordt psychomotorische therapie wel (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vergoeding psychomotorische therapie 2022

 

Vergoeding gemeente

Orthopedagogiek

Om vergoede orthopedagogische zorg te kunnen en mogen leveren, is het noodzakelijk dat jouw zorgverlener een zorgovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente waarin je kind woont. Intraverte heeft overeenkomsten met diverse gemeentes in Nederland, waaronder Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Barneveld, Diemen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Oldebroek, Nunspeet, Putten, Voorst, Zeewolde,  Zutphen, Zwolle en nog meer. Met een aantal gemeenten hebben wij (nog) geen overeenkomst afgesloten. Indien jouw kind in deze gemeente woont, dan kunnen wij voor jouw kind helaas geen beschikking aanvragen bij deze gemeente. Je kunt wel zelf contact opnemen met jouw gemeente of team Jeugdzorg en vragen of zij alsnog een beschikking willen afgeven voor zorg die door ons geleverd wordt. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget).

 

RIOZorg

Intraverte heeft een samenwerkingsovereenkomst met RIOZorg in de regio midden Gelderland, voor de gemeentes Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

 

Klaver4you

Intraverte heeft een overeenkomst met zorgcoöperatie Klaver4you in de regio IJsselland, voor de gemeentes Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Trajectkosten

Trajectkosten

Wanneer de kennismakingsprocedure is voltooid en de eerste behandeling gepland staat, worden er eenmalige trajectkosten in rekening gebracht. De eenmalige trajectkosten bedragen € 50,00 per begeleidingstraject. De trajectkosten zijn voor diensten die niet onder de verzekerde zorg vallen, maar wel van belang zijn voor het welslagen van het traject, zoals de uitgebreide communicatie met scholen/ derden en het delen van onze kennis met het onderwijs.

Verwijzing huisarts

Verwijzing huisarts

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij Intraverte terecht kunt. Wanneer een kind begeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, is er vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Meer dan 18 behandelingen

Is er géén sprake van een chronische aandoening? Dan worden de extra behandelingen in veel gevallen vergoed uit de aanvullende verzekering (mits de aanvullende verzekering is afgesloten). Is er wel sprake van een chronische aandoening? Dan kunnen de kosten volledig uit de basisverzekering worden vergoed. Je hebt dan een verwijzing nodig van de huisarts en soms van een kinderarts.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken

Ben je verhinderd voor een geplande afspraak? Dan moet dit 24 uur van tevoren worden doorgegeven aan onze cliëntenadministratie. Als een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalingswijze

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden vergoed, worden rechtstreeks door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

Voor de behandelingen psychomotorische therapie ontvang je maandelijks een factuur via Infomedics. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering en de reeds gedeclareerde zorg.

Mogelijkheden PGB

PGB

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Intraverte PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overzicht van de tarieven*

Eenmalige trajectkosten € 50,00
Zitting Oefentherapie Cesar € 36,00
Zitting Kinderoefentherapie (KOT) € 45,00
Zitting Ergotherapie € 37,50
Zitting PMT (Psychomotorische therapie) 30 minuten € 47,50
Zitting PMT (Psychomotorische therapie) 45 minuten € 68,00
Screening, intake en onderzoek € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 34,50
Uit-behandeling (mits medisch noodzakelijk) € 52,00
Eenmalige kinderoefentherapeutisch rapport € 42,00
Verslag op verzoek € 42,00
Eenmalig onderzoek (op medische indicatie) € 47,00
Oudergesprek/instructie € 40,00
Overleg met derden op verzoek € 34,50
Observatie op school € 160,00
Kennismaking orthopedagogiek ouders telefonisch/beeldbellen € 55,00
Orthopedagogisch onderzoek (WISC/incl. bondige rapportage) € 445,00
Orthopedagogisch onderzoek (WISC/incl. uitgebreide rapportage en eindgesprek) € 595,00
Orthopedagogische behandeling € 105,00 per 60 min
Orthopedagogisch advies aan ouders € 47,50 per 30 min
Multidisciplinair overleg (waarbij vanuit Intraverte 2 disciplines aanwezig zijn) € 150,00 incl. reiskosten
Behandeling GZ-psycholoog € 125,00 per 60 min
Adviesgesprek GZ-psycholoog € 62,50 per 30 min
Niet nagekomen afspraak € 34,50

Intraverte is voor Kinderoefentherapie aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Psychomotorische therapie valt onder de Vaktherapeutische beroepen. Intraverte is voor Psychomotorische therapie aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • FVB (Federatie van Vaktherapeutische Beroepen)
  • NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie)
  • NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische KINDER therapie)
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

Intraverte heeft geen Diagnose Behandel Code (DBC). Praktijk AGBcode kinderoefentherapie: 07099544. Praktijk AGBcode Psychomotorische (kinder)therapie: 90053971