Sociaal emotionele ontwikkeling – laagdrempelig betekenisvol zijn

Sociaal emotionele ontwikkeling – laagdrempelig betekenisvol zijn

Na de lockdowns zien we een forse toename van kinderen die het lastig vinden om aansluiting te vinden bij andere kinderen. Daarnaast is er een trend gaande waarbij steeds minder kinderen nog als ‘normaal’ worden gezien. Dit klinkt zorgwekkend, maar wij denken dat deze ontwikkelingen goed te doorbreken zijn. Je kunt namelijk laagdrempelig betekenisvol zijn!

Daarom onderzoeken we vanuit de Intraverte Academie samen met onze partner Educto en twee grote scholengroepen uit het primair onderwijs de mogelijkheden voor een vernieuwend programma gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) in de school. Herken je dit en wil je meedenken? Neem dan contact op met Nathalie Vrakking om deel te nemen aan een denktank over dit onderwerp.

Ingrid Bunnik is één van de ontwikkelaars: “Het idee achter het programma SEO in de school is om de bouwstenen aan te bieden aan de hele klas, een klein groepje of een individuele leerling waar de leerkracht onvoldoende aan toe komt. De trainers (met achtergrond in het onderwijs) worden opgeleid door Intraverte Boost en krijgen doorlopend ondersteuning door onze therapeuten en orthopedagogen om waar nodig extra interventie aan te raden. Tegelijkertijd worden de leerkrachten meegenomen in de kennis en vaardigheden over de totale ontwikkeling van het kind en de rol van bewegen hierin, die van oudsher door de zogenoemde klosser de school in kwam. Het is wetenschappelijk bewezen dat de sociaal emotionele ontwikkeling nauw verbonden is met de motorische ontwikkeling en de taal-cognitieve ontwikkeling.”