Samen spelen: waarom stimulatie bevordert!

Samen spelen: waarom stimulatie bevordert!

Spelen is wat ieder kind van nature doet. Als kind onderzoek je de wereld om je heen, heb je plezier, experimenteer je en doe je veel ervaringen op. Naast dat het bewegingsapparaat geactiveerd wordt als je speelt, komen alle zintuigen los. Deze zintuigen heb je ook nodig als je met een ander samen wil spelen. Het samen spelen kan echter wel een proces zijn. Het kan zijn dat het samen spelen niet goed gaat. De vraag is dan niet ‘waarom’, maar ‘wanneer’. Want wanneer is een kind eraan toe om met een ander samen te spelen?

Spelen werkt regulerend. Een kind zal een spelvorm kiezen die rust of uitdaging biedt (afhankelijk van waar de behoefte ligt). Voor spelen heb je weinig nodig. Zand, water of een bal. Iedere plek en ieder speelitem kan met een beetje fantasie omgetoverd worden. De plek wordt een woestijn, een kasteel of een kermis en het speelitem kan zich ontpoppen tot een medespeler.

 

Wanneer zal een kind samen spelen?

Als je de ontwikkeling van een kind vanaf baby af aan bekijkt, dan zal een kind eerst met de eigen voeten en tenen spelen voordat het materialen pakt. Vanaf dan zal het kind eerst verkennen wat voor verschillende speelitems er zijn en deze uit proberen. Pas later zoekt het andere kinderen op om samen mee te spelen.

Eerst betekent samen spelen naast elkaar spelen. Af en toe neemt een kind de ander mee in zijn of haar eigen spel. Dit gaat allemaal vanzelf. De kinderen kunnen dan vanzelfsprekend ook problemen tegenkomen, bijvoorbeeld als het ene kind iets anders wil dan het andere kind. Leren om te overleggen, geven, nemen, op je beurt wachten en om de ander denken gaat spelenderwijs. Toch zien we dat steeds vaker kinderen langer in de ‘egocentrische’ fase blijven hangen. Ze zijn de kleuterleeftijd waar deze fase past dan al voorbij, maar toch lukt het ze nog niet om samen fijn te spelen.

 

Vaardigheden en rijping

In de trajecten bij Intraverte nemen we twee routes: vaardigheden en rijping. Soms is een kind er nog niet aan toe om ‘ik en de ander’ apart te kunnen onderscheiden. Dan is het ervaren van het eigen lichaam een voorwaarde om de eigen grenzen te voelen, en te weten wanneer je hulp kunt vragen. Dit is een rijpingsproces.

Daarnaast helpt het om zinnen te oefenen als “mag ik?”, “wil jij?” of “zullen we?”. Het kan ook helpen om te oefenen met om de beurt opdrachten in een volgorde te herhalen. Zo creëer je vaardigheden die je kunt gebruiken om het samen spelen te bevorderen.

 

Meer weten?

Heb je toch nog vragen over het samen spelen tussen jouw kind en een ander kind? Neem dan contact met ons op. Je kunt bellen naar 0578 – 688 127 of stuur een email naar info@intraverte.nl.