Over Intraverte

Onze werkwijze 

Wij zijn er voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen. Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat meestal uit twee onderdelen die elkaar aanvullen:

  • (Kinder)oefentherapie
  • Psychomotorische therapie

Op basis van het kennismakingsgesprek wordt de volgorde van de onderdelen bepaald. Bij de meeste hulpvragen ligt de basis van de begeleiding in de sensomotorische ontwikkeling. Hier valt bijvoorbeeld onder het stevig kunnen staan, het mikken en vangen van een bal, spierspanning kunnen regelen, prikkels vanuit de omgeving kunnen verwerken en het lichaam goed kunnen besturen.

Vanuit deze basis kunnen de benodigde vaardigheden aangeleerd worden, zoals hoe je stevig staat bij het aangeven van je grenzen, hoe je merkt dat iets spannend is en wat je dan kunt doen, hoe je rustig kunt blijven wanneer opdrachten steeds moeilijker worden, hoe je kunt overleggen en samenwerken, hoe je complimenten kunt geven en ontvangen.

Alle vaardigheden oefenen we in het samenspel met andere kinderen, zodat er een lange termijn effect wordt gecreëerd en een kind het op zijn eigen manier eigen kan maken.

Wij begeleiden kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Jongeren boven de 16 jaar worden doorverwezen naar Intraverte Reset.

Benieuwd naar hoe Intraverte meer dan twintig jaar geleden is opgericht? Dat lees je hier!

 

Onze therapeuten
new

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. De therapie wordt vaak ingezet wanneer het aansturen en aanvoelen van je lijf moeite kost. Dit noemen we ook wel de sensomotorische ontwikkeling. Wanneer een kind hier moeite mee heeft kan dit invloed hebben op het aanleren van motorische vaardigheden zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen.

Daarnaast kan de sensomotorische ontwikkeling ook invloed hebben op het dagelijkse functioneren in de klas en op het schoolplein. Het goed leren aansturen en aanvoelen van je eigen lijf heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de concentratie, samenspelen, beter slapen en tal van andere hulpvragen. Het is een essentieel onderdeel van de totaalontwikkeling van een kind.

new

Psychomotorische therapie

In onze praktijk leren kinderen tijdens psychomotorische therapie verder op de basis die bij de Kinderoefentherapie gelegd is: bewust worden van hun gevoelens, gedachten en gedrag. Het uiteindelijke doel van het begeleidingstraject is dat er een positieve gedragsverandering teweeg is gebracht, waar een kind zich fijn bij voelt en de rest van zijn of haar leven iets aan heeft! Met deze kennis en ervaring kunnen kinderen makkelijker zelf situaties oplossen die ze eerder als een probleem zagen. Ouders leren hoe ze hun kind hierin kunnen ondersteunen.

EMDR

EMDR

Op sommige locaties is het mogelijk voor kinderen om een EMDR traject te volgen. EMDR is een kort durende interventie (4 sessies) die kinderen kan helpen om een traumatische ervaring, angsten of negatieve overtuigingen kan resetten en opnieuw kan opslaan. Door oogbewegingen, piepjes met een koptelefoon of ritmische bewegingen wordt het brein in de remslaap modus gebracht.

Meer informatie over EMDR

Hulp voor ouders

Intraverte Reset

Soms lukt het niet de ouder te zijn die je graag wilt zijn en zit je misschien niet lekker in je vel. Een gezin en daarnaast ook nog een drukke baan vraagt veel van je.

Wanneer het je dan niet meer lukt om geduld op te brengen voor je kind(eren), je doodmoe thuiskomt van je werk, je op maandag al naar het weekend verlangt, is het goed om hier iets aan te doen! Intraverte Reset biedt ouders een programma voor lichamelijke en psychische klachten. Deze klachten staan vaak in directie relatie met spanning. Het programma is gericht op lichamelijk én geestelijk leren ontspannen.

Meer informatie over Intraverte Reset

Onze zorgpartners: