Over Intraverte

Onze Intraverte werkwijze 

Intraverte is een multidisciplinaire praktijk gericht op kinderen met een hulpvraag op het gebied van bewegen en gedrag. Wij zijn er voor kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld bij moeite met bewegen en samenspelen, weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen. Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat veelal uit meerdere onderdelen die elkaar aanvullen:

  • Psychomotorische therapie
  • (kinder)Oefentherapie, (kinder)Ergotherapie of Kinderfysiotherapie
  • Orthopedagogiek

Welke hulp past het best?

Na de aanmelding (via de website of telefonisch), wordt er een vrijblijvende kennismaking met de ouders/verzorgers ingepland. Passend bij de hulpvraag wordt er gekeken bij wie de kennismaking wordt ingepland:

Om te bepalen of en waar het traject bij ons past, volgende wij een schema.

Onze therapeuten
new

Sensomotorische ontwikkeling

In onze multidisciplinaire praktijk ligt bij de veel hulpvragen de basis van de begeleiding in de sensomotorische ontwikkeling. Hier valt bijvoorbeeld onder het stevig kunnen staan, het mikken en vangen van een bal, spierspanning kunnen regelen, prikkels vanuit de omgeving kunnen verwerken en het lichaam goed kunnen besturen.

Vanuit deze basis kunnen de benodigde vaardigheden aangeleerd worden, zoals hoe je stevig staat bij het aangeven van je grenzen, hoe je merkt dat iets spannend is en wat je dan kunt doen, hoe je rustig kunt blijven wanneer opdrachten steeds moeilijker worden, hoe je kunt overleggen en samenwerken, hoe je complimenten kunt geven en ontvangen.


Samenspel met andere kinderen

Alle vaardigheden oefenen we in het samenspel met andere kinderen, zodat er een lange termijn effect wordt gecreëerd en een kind het op zijn eigen manier eigen kan maken.

Kinderen ouder dan 16 jaar

Wij begeleiden kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Jongeren boven de 16 jaar worden doorverwezen naar Intraverte Reset.

EMDR

EMDR

Op sommige locaties is het mogelijk voor kinderen om een EMDR traject te volgen. EMDR is een kort durende interventie (4 sessies) die kinderen kan helpen om een traumatische ervaring, angsten of negatieve overtuigingen kan resetten en opnieuw kan opslaan. Door oogbewegingen, piepjes met een koptelefoon of ritmische bewegingen wordt het brein in de remslaap modus gebracht.

Meer informatie over EMDR

Hulp voor ouders

Intraverte Reset

Soms lukt het niet de ouder te zijn die je graag wilt zijn en zit je misschien niet lekker in je vel. Een gezin en daarnaast ook nog een drukke baan vraagt veel van je.

Wanneer het je dan niet meer lukt om geduld op te brengen voor je kind(eren), je doodmoe thuiskomt van je werk, je op maandag al naar het weekend verlangt, is het goed om hier iets aan te doen! Intraverte Reset biedt ouders een programma voor lichamelijke en psychische klachten. Deze klachten staan vaak in directie relatie met spanning. Het programma is gericht op lichamelijk én geestelijk leren ontspannen.

Meer informatie over Intraverte Reset

Onze zorgpartners: