Over Intraverte

Over Intraverte 

Ieder mens is uniek, anders in eigenheid en gelijk aan anderen. Ieder mens verdient een plek om kansrijk, veilig en gezond te leven, en om van daaruit mee te doen en bij te dragen. Daarom is Intraverte de ontwikkelplek van iedereen.

Intraverte is een multidisciplinaire praktijk gericht op kinderen met een hulpvraag op het gebied van bewegen en gedrag. Wij zijn er voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze met die boosheid om kunnen gaan. Maar Intraverte is er ook voor kinderen waarbij motorische vaardigheden achterblijven. Denk aan schrijven, fietsen, klimmen of rennen.

Wij helpen kinderen zich bewust te worden van hun eigen gedrag en hoe zij dit gedrag zelf kunnen sturen. Dit doen we door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van het kind; via spel en beweging!

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat meestal uit verschillende onderdelen die elkaar aanvullen:

 • Oefentherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Kinderoefentherapie
 • Kinderergotherapie
 • Orthopedagogiek
 • GZ-psychologie

Welke hulp past het best?

Na een aanmelding (via het cliëntenportaal of telefonisch) wordt er een vrijblijvende kennismaking met de ouders/ verzorgers van het kind ingepland. Passend bij de hulpvraag wordt er gekeken bij wie de kennismaking wordt ingepland:

 • Een Oefentherapeut
  Bij een hulpvraag gericht op ondersteuning bij houding, beweging, fysieke problemen of slaapproblemen.
 • Een Psychomotorisch Therapeut 
  Bij een hulpvraag gericht op lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling en in het bijzonder op psychosociale klachten.
 • Een Kinderoefentherapeut
  Bij een hulpvraag op het gebied van het verbeteren van het lichaamsgevoel en het stimuleren van de motorische rijping.
 • Een Kinderergotherapeut
  Bij een hulpvraag op het gebied van het verbeteren van de motoriek en/ of zintuiglijke informatieverwerking, het plannen en organiseren van een handeling, het ongeorganiseerd/ onhandig te werk gaan en het voorkomen van aandachts- en werkhoudingsproblemen.
 • Een Orthopedagoog en/ of GZ-psycholoog
  Bij een hulpvraag op het gebied van moeilijkheden in de opvoeding en/ of de ontwikkeling van het kind.
Onze therapeuten

Sensomotorische ontwikkeling

In onze multidisciplinaire praktijk ligt bij veel hulpvragen de basis van de begeleiding in de sensomotorische ontwikkeling. Hier valt bijvoorbeeld onder:

 • Het stevig kunnen staan
 • Het mikken en vangen van een bal
 • Spierspanning kunnen regelen
 • Prikkels uit de omgeving kunnen verwerken
 • Het goed kunnen besturen van het lichaam

Vanuit deze basis kunnen de benodigde vaardigheden aangeleerd worden, zoals:

 • Hoe je stevig staat bij het aangeven van je grenzen
 • Hoe je merkt dat iets spannend is en wat je dan kunt doen
 • Hoe je rustig kunt blijven wanneer opdrachten steeds moeilijker worden
 • Hoe je kunt overleggen en samenwerken
 • Hoe je complimenten kunt geven en ontvangen

Samenspel met andere kinderen

Alle vaardigheden oefenen we in het samenspel met andere kinderen, zodat er een lange termijn effect wordt gecreëerd en een kind het op zijn eigen manier eigen kan maken.

 

Kinderen ouder dan 18 jaar

Wij begeleiden kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Jongeren boven de 18 jaar worden doorverwezen naar Intraverte Reset.

EMDR
Hulp voor ouders

Onze zorgpartners: