Over Intraverte

Over Intraverte 

Ieder mens is uniek, anders in eigenheid en gelijk aan anderen. Ieder mens verdient een plek om kansrijk, veilig en gezond te leven, en om van daaruit mee te doen en bij te dragen. Daarom is Intraverte de ontwikkelplek van iedereen.

Intraverte is een multidisciplinaire praktijk gericht op kinderen met een hulpvraag op het gebied van bewegen en gedrag. Wij zijn er voor kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die moeite hebben met bewegen en samenspelen, die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar Intraverte is er ook voor kinderen waarbij motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen. Wij begeleiden kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; via spel en beweging!

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat veelal uit meerdere onderdelen die elkaar aanvullen:

 • Oefentherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Kinderoefentherapie
 • Kinderergotherapie
 • Orthopedagogiek
 • GZ-psychologie

 

Welke hulp past het best?

Na een aanmelding (via de website of telefonisch) wordt er een vrijblijvende kennismaking met de ouders/ verzorgers van het kind ingepland. Passend bij de hulpvraag wordt er gekeken bij wie de kennismaking wordt ingepland:

 • Een Oefentherapeut
  Bij een hulpvraag gericht op ondersteuning bij houding, beweging, fysieke problemen of slaapproblemen.
 • Een Psychomotorisch Therapeut 
  Bij een hulpvraag gericht op lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling en in het bijzonder op psychosociale klachten.
 • Een Kinderoefentherapeut
  Bij een hulpvraag op het gebied van het verbeteren van het lichaamsgevoel en het stimuleren van de motorische rijping.
 • Een Kinderergotherapeut
  Bij een hulpvraag op het gebied van het verbeteren van de motoriek en/ of zintuiglijke informatieverwerking, het plannen en organiseren van een handeling, het ongeorganiseerd/ onhandig te werk gaan en het voorkomen van aandachts- en werkhoudingsproblemen.
 • Een Orthopedagoog en/ of GZ-psycholoog
  Bij een hulpvraag op het gebied van moeilijkheden in de opvoeding en/ of de ontwikkeling van het kind.

Om te bepalen of een kind bij één van onze begeleidingstrajecten past, volgen wij het schema ‘voorselectie hulpvragen’.

Onze therapeuten

Sensomotorische ontwikkeling

In onze multidisciplinaire praktijk ligt bij veel hulpvragen de basis van de begeleiding in de sensomotorische ontwikkeling. Hier valt bijvoorbeeld onder:

 • Het stevig kunnen staan
 • Het mikken en vangen van een bal
 • Spierspanning kunnen regelen
 • Prikkels uit de omgeving kunnen verwerken
 • Het goed kunnen besturen van het lichaam

Vanuit deze basis kunnen de benodigde vaardigheden aangeleerd worden, zoals:

 • Hoe je stevig staat bij het aangeven van je grenzen
 • Hoe je merkt dat iets spannend is en wat je dan kunt doen
 • Hoe je rustig kunt blijven wanneer opdrachten steeds moeilijker worden
 • Hoe je kunt overleggen en samenwerken
 • Hoe je complimenten kunt geven en ontvangen

Samenspel met andere kinderen

Alle vaardigheden oefenen we in het samenspel met andere kinderen, zodat er een lange termijn effect wordt gecreëerd en een kind het op zijn eigen manier eigen kan maken.

 

Kinderen ouder dan 18 jaar

Wij begeleiden kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Jongeren boven de 18 jaar worden doorverwezen naar Intraverte Reset.

EMDR

EMDR

Op sommige locaties is het mogelijk voor kinderen om een EMDR traject te volgen. EMDR is een kort durende interventie (4 sessies) die kinderen kan helpen om een traumatische ervaring, angsten of negatieve overtuigingen kan resetten en opnieuw kan opslaan. Het brein wordt dan door oogbewegingen, piepjes met een koptelefoon of ritmische bewegingen in de remslaap modus gebracht.

Meer informatie over EMDR

Hulp voor ouders

Intraverte Reset

‘Ik voel mezelf een stuk blijer, want ik heb geleerd dat je positieve gedachten kunt gebruiken.’ In de praktijk van Intraverte hebben we kinderen dit al heel vaak horen zeggen. Maar wat we ook vaak gehoord hebben, is dat de ouders van deze kinderen de praktijkbegeleiding vroeger als kind hebben gemist. Voor die ouders is het programma “Tijd voor mij!” van Intraverte Reset ontwikkeld, want ook jij als ouder mag er zijn! Het programma “Tijd voor mij!” helpt ouders om een pas op de plaats te maken en jezelf even op 1 te zetten.

Heb jij soms het idee dat je een leukere moeder of vader voor je kind moet zijn, maar heb je ook het gevoel dat je meer ik-tijd nodig heb? Vind je het lastig om deze twee vraagstukken met elkaar te combineren? Dan is het programma “Tijd voor mij!” van Intraverte Reset iets voor jou. Met dit korte programma leer je hoe je je plek in het systeem terug kunt vinden én hoe je tijd voor jezelf creëert.

Meer informatie over Intraverte Reset

Meer informatie over het programma “Tijd voor mij!”

Onze zorgpartners: