Orthopedagogiek

Orthopedagogiek

De Orthopedagogen binnen Intraverte zijn gespecialiseerd in problematische leer- en opvoedsituaties van kinderen en ondersteunen ouders en professionele opvoeders bij het creëren van een klimaat waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Je kunt bij een orthopedagoog terecht voor advies en begeleiding wanneer er zich moeilijkheden voordoen in de opvoeding en/ of ontwikkeling van een kind. Er kan gekozen worden voor een intelligentieonderzoek om op basis daarvan handelingsgerichte adviezen te kunnen geven voor thuis en op school. Het doel hiervan is dat het kind optimaal ondersteunt kan worden binnen zijn of haar mogelijkheden. Er vindt geen diagnostiek plaats naar leer- en ontwikkelingsproblematiek. Binnen Intraverte werkt de Orthopedagoog nauw samen met de behandelende Psychomotorisch Therapeut en/ of Kinderoefentherapeut.

Aanmelden

Vergoeding orthopedagogiek 

Om vergoede orthopedagogische zorg te kunnen en mogen leveren, is het noodzakelijk dat jouw zorgverlener een zorgovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente waarin je kind woont. Intraverte heeft overeenkomsten met diverse gemeentes in Nederland, waaronder Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Barneveld, Diemen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Oldebroek, Nunspeet, Putten, Voorst, Zeewolde,  Zutphen, Zwolle en nog meer. Met een aantal gemeenten hebben wij (nog) geen overeenkomst afgesloten. Indien jouw kind in deze gemeente woont, dan kunnen wij voor jouw kind helaas geen beschikking aanvragen bij deze gemeente. Je kunt wel zelf contact opnemen met jouw gemeente of team Jeugdzorg en vragen of zij alsnog een beschikking willen afgeven voor zorg die door ons geleverd wordt. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget).

Indien de zorg niet vergoed wordt vanuit de gemeente hanteren we de volgende particuliere tarieven:

Kennismaking orthopedagogiek ouders telefonisch/ beeldbellen € 55,00
Orthopedagogisch onderzoek (WISC/ incl. bondige rapportage) € 445,00
Orthopedagogisch onderzoek (WISC/ incl. uitgebreide rapportage en eindgesprek) € 595,00
Orthopedagogische behandeling € 105,00 per 60 min
Orthopedagogisch advies aan ouders € 52,50 per 30 min
Multidisciplinair overleg (incl. orthopedagogiek) € 150,00 incl. reiskosten