Orthopedagogiek en GZ-psychologie

Orthopedagogiek en GZ-psychologie

De Orthopedagogen en GZ-psycholoog Kind & Jeugd hebben brede ervaring opgedaan met kinderen, jongeren en gezinnen in diverse settingen. Denk aan de basis & specialistische GGZ en hulpverlening voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. De mooie uitdaging voor ons is het ontmoeten van gezinnen met verschillende achtergronden en samen te werken om zo tot antwoorden en oplossingen te komen. Dit doen we niet alleen met het kind, maar ook met de ouders. We richten ons op het weer met vertrouwen zelf verder kunnen. Een toegankelijke en veilige sfeer waarin de ander zich op zijn gemak voelt, is voor ons erg belangrijk. Het streven is om een zo kort mogelijk behandeltraject in te zetten. Om daadwerkelijke verandering te bewerkstelligen, is ondersteuning van ouders essentieel.

Afhankelijk van de vraag, verrichten we diagnostisch vooronderzoek en/ of behandeling. Onder diagnostisch vooronderzoek wordt verstaan: het vormen van een voorlopig beeld over de samenhang van de klachten, op basis van verkregen informatie vanuit de intakefase. Wanneer uitgebreid diagnostisch onderzoek wenselijk is, wordt er doorverwezen naar een andere partij.

In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve methoden, die op maat worden toegepast (o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR (enkelvoudig trauma)). De behandeling wordt meestal multidisciplinair ingezet. Naast de inzet van de GZ-Psycholoog of een Orthopedagoog kan er ook een vaktherapeut (Psychomotorisch Therapeut) en een Paramedicus (Oefentherapeut/ Kinderoefentherapeut/ Ergotherapeut) worden ingezet. Op deze manier werken we gezamenlijk vanuit eigen expertise aan de voorwaarden voor de ontwikkeling en de vaardigheden voor het kind, ouders en de omgeving.

Om de voortgang te monitoren, werken we vanuit een plan voor behandeling waarin de algemene doelen en doelen per discipline worden beschreven. Daarbij vindt multi-disciplinair-overleg plaats, zowel intern als indien passend ook extern. Na 3 maanden vindt er standaard een evaluatie plaats waarin we stilstaan bij de ontwikkeling van het kind en het effect van de ingezette interventies.

Hulpvragen waar we ons op richten, zijn o.a. het verminderen van spanningsklachten, angstklachten, somberheid, beter leren omgaan met emoties, rouwverwerking, versterken van het zelfbeeld, traumaverwerking en dwangklachten.

Wanneer blijkt dat er een meer langdurige en complexe zorgvraag speelt, vinden we het als organisatie ook onze verantwoordelijkheid tijdig bij te dragen aan passende doorverwijzing en advies voor een vervolgbehandeling.

Aanmelden

Vergoeding orthopedagogiek 

Om vergoede orthopedagogische zorg te kunnen en mogen leveren, is het noodzakelijk dat jouw zorgverlener een zorgovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente waarin je kind woont. Intraverte heeft overeenkomsten met diverse gemeentes in Nederland, waaronder Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Barneveld, Diemen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Oldebroek, Nunspeet, Putten, Voorst, Zeewolde,  Zutphen, Zwolle en nog meer. Met een aantal gemeenten hebben wij (nog) geen overeenkomst afgesloten. Indien jouw kind in deze gemeente woont, dan kunnen wij voor jouw kind helaas geen beschikking aanvragen bij deze gemeente. Je kunt wel zelf contact opnemen met jouw gemeente of team Jeugdzorg en vragen of zij alsnog een beschikking willen afgeven voor zorg die door ons geleverd wordt. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget).

Indien de zorg niet vergoed wordt vanuit de gemeente hanteren we de volgende particuliere tarieven:

Kennismaking orthopedagogiek ouders telefonisch/ beeldbellen € 55,00
Orthopedagogisch onderzoek (WISC/ incl. bondige rapportage) € 445,00
Orthopedagogisch onderzoek (WISC/ incl. uitgebreide rapportage en eindgesprek) € 595,00
Orthopedagogische behandeling € 105,00 per 60 min
Orthopedagogisch advies aan ouders € 52,50 per 30 min
Multidisciplinair overleg (incl. orthopedagogiek) € 150,00 incl. reiskosten