Leren omgaan met emoties

Leren omgaan met emoties

Jonge kinderen kunnen hun emoties nog niet goed reguleren. Dit komt doordat hun brein nog onvoldoende ontwikkeld is om hun eigen emoties te kunnen begrijpen, te uiten en te controleren. Kinderen die hier moeite mee hebben, worden vaak gezien als aansteller, dramaqueen, koppig, brutaal, aandachttrekkend, overheersend, ongemotiveerd, dwars of opstandig.

Een kind wordt dan vaak verkeerd begrepen, want het wordt vaak ‘gewoon’ overspoeld door deze heftige emotie. Het overkomt hem of haar gewoon. Op zo’n moment kunnen ze niet goed nadenken en weten ze niet hoe deze emotie kunnen reguleren en het kunnen oplossen.


Emotie leren herkennen

Tijdens de begeleiding beginnen we met het voelen van spanning in het lichaam. Een emotie geeft een spanning en die kun je voelen; in je buik, je wordt warm, of verkrampt in je kaken, of je maakt vuistjes of je houdt je adem in. Het herkennen van wat er in het lichaam gebeurt is de eerste stap. De spanning loopt soms zo op dat ontladen eerst nodig is voordat er over gepraat kan worden. Ontladen is voor kinderen over het algemeen iets gaan doen/bewegen. De aandacht afleiden gaat hier vaak mee gepaard.


Leren omgaan met emoties

Daarna is het mogelijk om te gaan vertellen wat er gebeurde en wat de emotie opriep. Dit geeft inzicht in oorzaak en gevolg en keuzes maken in het gedrag. Vertellen is een verbale manier, bij kinderen werkt het ook goed om het te tekenen of uit te spelen in een spel of een verhaal. Het is fijn als je als ouder/begeleider hierop in kunt haken en zo kunt helpen aan het verwerken van de emotie. Het kind leert dat emoties er mogen zijn en dat het laten zien ervan helpt dat de ander jou snapt.

Aanmelden