Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie 

De Kinderoefentherapeuten binnen Intraverte begeleiden kinderen met een sensomotorische achterstand, of in het geval van een totaliteitshulpvraag, stimuleren zij de motorische rijping en verbeteren zij het lichaamsgevoel middels lichaamsgericht oefenen. Het doel van Kinderoefentherapie is het verbeteren van de motorische voorwaarden, ofwel het opheffen van de motorische achterstand (kwantitatieve motoriek), het stimuleren van de motorische rijping (kwalitatieve motoriek) en uitleg geven aan ouders van de principes motorische rust en rijping. Dit om ouders zodoende inzicht te geven in gedragspatronen.

Aanmelden