Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie 

Kinderoefentherapeut(en) hebben binnen Intraverte de scope om kinderen met een sensomotorische achterstand, of in het geval van een totaliteitshulpvraag het stimuleren van de motorische rijping en het verbeteren van het lichaamsgevoel middels lichaamsgericht oefenen.

Het doel is verbeteren van de motorische voorwaarden ofwel het opheffen motorische achterstand (kwantitatieve motoriek),  het stimuleren van de motorische rijping (kwalitatieve motoriek) en uitleg te geven aan ouders van de principes motorische rust en rijping. Dit om ouders zodoende inzicht te geven in gedragspatronen.

Aanmelden