Intraverte

Onze visie

Als kinderen opgroeien, ontwikkelen zij zich op verschillende gebieden. Zij doen kennis op, zij leren hun lijf te beheersen en zij ontwikkelen hun gevoelsleven en hun sociale vaardigheden. Al deze ontwikkelingen hebben met elkaar te maken en worden beïnvloed door hun leefomstandigheden.

“Intraverte onderscheidt zich door een eigen visie, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Multidisciplinair behandelen is als basis verankerd in de organisatie. Er is een open cultuur waardoor het mogelijk is te blijven innoveren.”

Soms gaat er in deze ingewikkelde ontwikkeling iets niet helemaal goed. Er raakt iets uit balans. Er ontstaat op een of meer gebieden een achterstand. Bij Intraverte hebben wij een werkwijze ontwikkeld die de balans herstelt: Pentabalans.

Pentabalans

Pentabalans benadert de ontwikkeling van het kind in zijn geheel en gaat uit van twee grondgedachten:

  1. Elk kind heeft een eigen, unieke combinatie van kwaliteiten en mogelijkheden.
  2. Elk kind ontwikkelt zich tegelijkertijd op verschillende gebieden: mentale, motorische, zintuiglijke, emotionele en creërende processen. Deze vijf (penta = vijf) processen wisselen elkaar in snel tempo af en hangen nauw met elkaar samen.

Een gezonde balans toont een evenwichtige afwisseling van deze vijf processen. Wanneer de processen met elkaar in balans zijn, kan een kind (of een volwassene) zijn kwaliteiten en mogelijkheden optimaal ontwikkelen.

Wij helpen kinderen om zich bewust te worden van hun kwaliteiten en mogelijkheden en leren hen de vaardigheden die nodig zijn om de vijf processen te sturen. Zo ontwikkelen ze zelfstandigheid en leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor hun gedrag.

MENU