Intraverte

Tarieven en vergoedingen

Vergoeding door de zorgverzekering

Kinderbegeleiding door Intraverte omvat behandelingen kinderoefentherapie en behandelingen psychomotorische therapie (PMT/vaktherapie). De vergoeding voor deze behandelingen vanuit de zorgverzekering is als volgt geregeld:

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 18 behandelingen per kalenderjaar. Op basis van een intake bepalen we het aantal behandelingen dat nodig is. De behandelend therapeut stemt dit met u af.

Houdt u er wel rekening mee dat bij zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en kinderoefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Verwijzing

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Hiervoor kunt u zonder verwijzing terecht bij Intraverte tenzij uw kind de begeleiding krijgt op zijn/haar eigen school. In dat geval is er vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Zijn er meer dan 18 behandelingen nodig dan geldt het volgende:

Wanneer er géén sprake is van een chronische aandoening dan worden in veel gevallen de extra behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering (indien u die heeft afgesloten). Wanneer er sprake is van een chronische aandoening dan kunnen de kosten volledig uit de basisverzekering worden vergoed. U heeft dan een verwijzing nodig van uw huisarts, en soms van een kinderarts.

Behandelingen Psychomotorische therapie (PMT/Vaktherapie)

Psychomotorische therapie (PMT/Vaktherapie) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een Psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt in meerdere gevallen psychomotorische therapie (PMT/Vaktherapie) (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Intraverte streeft ernaar u zo volledig mogelijk te informeren; de gegevens van uw zorgverzekeraar zijn echter altijd leidend. Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde wettelijk zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding aan Intraverte van de kosten van het begeleidingstraject. Dit geldt ook voor de kosten die wij rechtstreeks in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Uw recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en reeds gedeclareerde kosten.

Om zeker te weten welke kosten uw zorgverzekeraar vergoedt, raden wij u aan uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Informatie over PGB

https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/pgb-voor-jeugdhulp/
https://www.svb.nl/int/nl/pgb/een_pgb_aanvragen/hoe_vraagt_u_een_pgb_aan/

Eigen bijdrage

Intraverte rekent een eenmalige eigen bijdrage van € 50,00 voor het behandeltraject. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage wordt via een automatische incasso voldaan.

Absentieregeling

Wanneer u verhinderd bent voor een geplande afspraak dient u deze ten minste 24 uur van te voren af te zeggen bij de centrale administratie. Indien zonder tijdige afmelding een afspraak niet wordt nagekomen zijn wij genoodzaakt u hiervoor een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die worden vergoed vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

Voor de behandelingen psychomotorische therapie (PMT/vaktherapie) krijgt u van ons een nota thuisgestuurd die via een automatische incasso wordt voldaan. Wij vragen u bij de start van de behandeling hiervoor een machtiging af te geven. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de reeds door u gedeclareerde zorg kunt u de nota zelf bij uw zorgverzekeraar indienen om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de gemaakte kosten.

Overzicht van de tarieven*

Eenmalige eigen bijdrage behandeltraject  €    50,00
Zitting Oefentherapie Cesar  €    30,00
 Zitting Kinderoefentherapie (KOT)  €    40,00
 Zitting PMT (Psychomotorische therapie/Vaktherapie)  €    47,50
 Screening, intake en onderzoek  €    50,00
 Intake en onderzoek na verwijzing  €    34,50
 Uit-behandeling (mits medisch noodzakelijk)  €    52,00
 Eenmalige kinderoefentherapeutisch rapport  €    34,50
 Eenmalig onderzoek (op medische indicatie)  €    47,00
Oudergesprek/instructie  €    34,50
Observatie op school  € 160,00
 Niet nagekomen afspraak Oefentherapie  €    35,00

*De hierboven genoemde bedragen zijn de tarieven die Intraverte hanteert voor particulieren. Zorgverzekeraars hanteren hun eigen tarieven.

____________

Intraverte is voor Kinderoefentherapie aangesloten bij de beroepsverenigingen VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

Intraverte is voor Psychomotorische therapie (PMT/Vaktherapie) aangesloten bij de beroepsverenigingen de FVB (Federatie van Vaktherapeutische Beroepen), de NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie), de NVPMKT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische KINDER therapie) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Intraverte heeft geen Diagnose Behandel Code (DBC).

MENU