Intraverte

Psychomotorische therapie

De psychomotorische therapie (PMT) of vaktherapie richt zich naast beweging, ook op gedrag, ervaring en beleving. Tijdens de begeleiding van het kind zoeken we naar verbinding tussen denken, goed bewegen en praten (uiten), voelen, plezier hebben en oplossingen bedenken.

Een spelletje dat we vaak spelen is: Stop! denken – voelen – doen. Tijdens het oefenen zegt de therapeut: ‘Stop! Wat denk je nu?’ Het kind vertelt wat hij denkt, tot welk gevoel die gedachte leidt en wat hij doet als hij zich zo voelt. Samen ontdekken therapeut en kind hoe bij dit kind het spoor van denken, voelen en doen gewoonlijk verloopt. Zo kunnen zij samen ook ontdekken hoe het misschien anders kan gaan lopen. Of het onderwerp nu is vriendjes, pesten, concentratie, bang zijn, het maakt niet uit. Als je samen het spoor van denken – voelen – doen volgt, ontdek je wat er gebeurt en kun je het aanpakken.

Meer informatie

Voor meer informatie over diverse hulpvragen kunt u ook één van de onderstaande folders raadplegen.

samenspelen
concentreren
extra gevoeligheid
zelfvertrouwen
weerbaarheid
weerbaarheid voor jongeren
schrijven
omgaan met emoties

Informatie over PGB

https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/pgb-voor-jeugdhulp/
https://www.svb.nl/int/nl/pgb/een_pgb_aanvragen/hoe_vraagt_u_een_pgb_aan/

Vaktherapeuten:

 

MENU