Intraverte

Onze werkwijze

Kennismaking

Voor de kennismaking met Intraverte maken we twee afspraken, een met u en een met uw kind. In het eerste gesprek maakt u als ouder(s)/verzorger(s) kennis met de therapeut. Samen bespreekt u wat precies de hulpvraag is. De therapeut schetst welke behandelmogelijkheden er zijn en welke het best bij uw kind passen.

De tweede afspraak is een kennismaking tussen de therapeut en uw kind. Tijdens deze afspraak maakt uw kind kennis met zijn of haar behandelaar. Natuurlijk mag u hierbij aanwezig zijn. Daarna volgt een afspraak voor een motorische test en een observatie.

Op basis van de gesprekken, testresultaten en observatie maakt de therapeut een behandelplan. Dat ontvangt u in de vorm een beginrapportage waarin staat wat de behandeling inhoudt, wat de therapeut verwacht te kunnen bereiken met uw kind en hoe lang de behandeling ongeveer zal duren.

Soms blijkt uit het behandelplan dat er eerst verder onderzoek of aanvullende hulp nodig is, dan schakelen wij hiervoor deskundigen in uit een netwerk van samenwerkingspartners. Uiteraard overleggen we dit eerst met u.


 

 

MENU