Intraverte

Ouders/verzorgers en school

Bij onze activiteiten staat het kind centraal, maar omdat de omgeving van grote invloed is op de ontwikkeling van een kind bieden wij standaard hulp aan u als ouders/verzorgers. U bent cruciaal bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Daarom betrekken wij u bij wat wij doen, zodat u thuis verder kunt oefenen in spelletjes en opdrachten of bij de gewone, dagelijkse activiteiten.

Vaak kunt u de laatste vijf minuten van de begeleiding meemaken en zien wat uw kind geleerd heeft. Als u behoefte heeft aan een gesprek over de voortgang van de begeleiding, maakt u een afspraak met de therapeut. Daar is meestal wel ruimte voor.

School

Behalve de ouder(s)/verzorger(s) is ook de leerkracht van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen zijn op school deel van een groep en de leerkracht heeft invloed op het gedrag van die groep. Daarom vinden wij het heel belangrijk om contact te hebben met de leerkracht van een kind in de periode dat het begeleiding krijgt bij Intraverte. Wij doen dit alleen als u als ouders daarvoor toestemming hebt gegeven.

MENU