Intraverte

Communiceren met ouders

In deze training leert de deelnemer kritisch te kijken naar bestaande patronen die hij/zij hanteert en die binnen de werksituatie als ‘vanzelfsprekend’ worden ervaren. Daarnaast is er aandacht voor een goede gesprekstechniek en komen verschillende soorten gesprekken aan bod. De praktijk van de deelnemers staat centraal, aan de hand van eigen praktijksituaties en vraagstellingen werkt men aan de persoonlijke ontwikkeling.
Deze training kan via individuele inschrijving worden gevolgd of in groepsverband aan een team worden aangeboden.

Voor wie :
Leerkrachten, medewerkers bso, peuterspeelzaalleiding en andere professionals die met kinderen werken

Omvang :
3x avond

Locatie :
Intraverte Tongeren (Epe) of op locatie

Uitvoerders :
Trainer

Data en kosten :
Op aanvraag

Overig aanbod

MENU