Intraverte

Coaching, intervisie en supervisie

Onder professionele begeleiding wordt er op een methodische, resultaatgerichte wijze gewerkt aan het verkennen, creëren en toepassen van ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemers voor nu en in de toekomst. Coaching en intervisie zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling binnen de werksituatie, deelnemers krijgen inzicht in het eigen functioneren en onderzoeken hun werkgerelateerde of persoonlijke ontwikkelingsbehoeften. Door middel van gesprekken, worden bestaande situaties doorgelicht en patronen zichtbaar gemaakt. Tevens wordt er gebruik gemaakt van VIB (video interactie begeleiding): “Vanuit inspiratie en werkplezier naar resultaat!”.

Voor wie :
Leerkrachten, (startende) directeuren, intern begeleiders, medewerkers kinderopvang en peuterspeelzalen

Omvang :
In overleg

Locatie :
In overleg

Uitvoerders :
Gekwalificeerde coaches en supervisors

Data:
Op aanvraag

Kosten:
Workshop tot max 2 uur € 395,-  (inclusief reistijd, reiskosten, materiaal en voorbereiding)
Workshop van een dagdeel (4 uur) € 595,- (inclusief reistijd, reiskosten, materiaal en voorbereiding)

Overig aanbod

MENU