Intraverte

Contact met school

Behalve de ouder(s)/verzorger(s) is ook de leerkracht van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen zijn op school deel van een groep en de leerkracht heeft invloed op het gedrag van de groep. Intraverte stelt contact met school (leerkracht en/of intern begeleider) daarom zeer op prijs tijdens een traject dat een kind doorloopt bij Intraverte.

 

MENU