Intraverte

Achtergrondinformatie

Wij hebben brochures verschillende onderwerpen.
Via onderstaande links opent u deze folders in pdf-formaat.

samenspelen
concentreren
extra gevoeligheid
zelfvertrouwen
weerbaarheid
weerbaarheid voor jongeren
schrijven
omgaan met emoties

Onderzoek

In de afgelopen jaren is er volop onderzoek gedaan naar het effect van kinderoefentherapie op kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. Een bekend onderzoek is dat van J. Noordstar en M. Biesta (Noordstar, 2010). In hun onderzoek komt naar voren dat kinderoefentherapie een positief effect heeft op de motorische vaardigheden van kinderen in de basisschoolleeftijd. Wanneer we kijken naar handvaardigheid, balvaardigheid en evenwicht is er binnen de leeftijdscategorie 4-6 jaar en 7-8 jaar een forse vooruitgang zichtbaar op alle drie activiteiten. In de leeftijdscategorie 9-10 is er een forse verbetering te zien bij de balvaardigheid en evenwicht en binnen de categorie 11-12 jaar bij de handvaardigheid. Opvallend in dit onderzoek is dat de kinderen van een gemiddeld percentiel van 11,24 (1) stijgen naar een percentielscore van 29,92 (2). Hieruit kan geconcludeerd worden dat over het algemeen geldt dat kinderen na achttien behandelingen leeftijdsadequaat scoren.

Intraverte is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de professionalisering van leraren voor passend onderwijs. In het kader van dit onderzoek is een training ontwikkelt voor leraren in het basisonderwijs met de titel ‘Anders kijken naar kinderen’. Tijdens deze training leren leraren in een vroeg stadium mogelijke problemen of achterstanden bij leerlingen te signaleren en erop te interveniëren. Om leerlingen in de klas te kunnen houden, leren zij interventies te doen in de sensomotorische ontwikkeling van het kind.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de training en de inhoudelijke achtergrond daarvan bijzonder gewaardeerd wordt, maar dat men in het onderwijs niet altijd ontvankelijk is voor nieuwe kennis. Het blijk vooral belangrijk dat leerkrachten na de scholing direct actief werken met de nieuw aangereikte kennis, zodat het beklijft.

Sites van andere organisaties

www.kinderoefentherapie.nl
www.cesar-therapie.nl
www.balansdigitaal.nl
www.educare.nl
www.pgb.nl
www.kindcentrumputten.eu
www.ouderondersteuning.nl
www.vvocm.nl
www.vaktherapie.nl
www.nvpmt.nl

www.intraverte-reset.nl

 

 

MENU