Hoogbegaafd? Dat hoort geen probleem in de ontwikkeling te zijn!

Hoogbegaafd? Dat hoort geen probleem in de ontwikkeling te zijn!

Een kind dat snel informatie adequaat kan verwerken en snel verbanden ziet, wordt vaak getest op hoogbegaafdheid. Bij een IQ test met een uitslag van 135 mag het kind zich meergebaafd noemen en bij hoger dan 140 mag het kind zich hoogbegaafd noemen. Hoogbegaafd zijn is echter niet altijd een geschenk waar een kind een gelukkig leven van krijgt. Het kind zal waarschijnlijk vaak het gevoel hebben zich niet begrepen te voelen. Waarom is dit?

Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, zijn vaak ook hoog gevoelig voor alle prikkels. Ze raken daardoor sneller overprikkeld of afgeleid. Wanneer er in de klas vooral kinderen met een gemiddeld IQ zitten, zal het hoogbegaafde kind zich gemakkelijk ‘anders’, ‘niet begrepen’ of ‘eenzaam’ voelen. Naast dat is de lesstof waarschijnlijk niet prikkelend genoeg en ontstaat er compensatie gedrag. Denk aan onderpresteren, ongemotiveerd gedrag of op een opvallende, vaak storende, manier frustratie en behoefte aan meer uitdaging uiten.

 

Hoogbegaafd zijn en hierop inspelen, blijft helaas lastig

Doen waar de talenten van een hoogbegaafd kind liggen, heeft niet altijd ruimte binnen het standaard curriculum. Ook een verbreding en het meer inzetten op de leerstijl en leerbehoefte van het hoogbegaafde kind vergt veel van de leerkracht. Toch lijkt het daardoor alsof het inspelen op hoogbegaafdheid vergeten wordt. Maar een gevaar van steeds meer aandacht en voeding geven aan de sterke kanten van een hoogbegaafd kind, is dat de motoriek en het sociaal emotionele deel van de ontwikkeling minder aan bod komen. Juist deze aspecten zijn vaak (relatief) wat minder sterk ontwikkeld bij een hoogbegaafd kind en zijn dus belangrijk om begeleiding in te krijgen.

Omdat de standaard lesstof op school vaak moeiteloos gesnapt wordt, zal het leren door oefenen niet aan bod komen. In een leerproces is er sprake van een uitdaging (die in kleine stapjes geoefend wordt) door herhaling. Door herhaling wordt het proces automatiseren geoefend en ‘aan’ gezet. Dit is van groot belang bij complexere zaken die ongetwijfeld ook een keer aan bod komen. Als de leerstof dus te ‘makkelijk’ is, wordt deze leerstijl onvoldoende eigen gemaakt.

 

Is hoogbegaafd zijn dan alleen maar een probleem?

Nee! Het lijken nu wel veel zorgen en problemen, maar gelukkig biedt het onderwijs steeds meer diversiteit. Er wordt naar alle kinderen gekeken, want iedereen mag er tenslotte zijn, op zijn eigen unieke manier.

Toch begrijpen we dat je als ouder aanvullende hulp nodig kan hebben bij het omgaan van een hoogbegaafd kind, maar uiteraard ook hulp voor het hoogbegaafde kind zelf. In dat geval kun je contact met ons opnemen. Wij bieden namelijk extra begeleiding voor hoogbegaafde kinderen, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en het ‘hoogbegaafd zijn’ geen probleem hoort te zijn.