Explosie van schermtijd oorzaak van explosieve groei jeugdzorg en ondersteuning

Explosie van schermtijd oorzaak van explosieve groei jeugdzorg en ondersteuning

Hoe gericht spelen de zorgbehoefte onder kinderen en jongeren kan halveren

De grote groei van het aantal uren dat kinderen kijken naar een beeldscherm is de hoofdoorzaak van de stijgende vraag naar ondersteuning en zorg voor de jeugd. Dat stellen de auteurs van het boek ‘ALLES op het SPEL. De uurtjes die kinderen voor tv, telefoon of spelcomputer hangen gaan ten koste van de tijd die over is voor het fysieke spel. En hoe minder er fysiek wordt gespeeld, hoe meer problemen kinderen ervaren. Gelukkig is hier wat aan te doen. Gericht spel kan de vraag naar zorg en ondersteuning halveren.

Als kinderen samen spelen, leren ze essentiële vaardigheden zoals samenwerking, communicatie en empathie. Bovendien draagt het bij aan hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Samenspelen stimuleert namelijk de verbeelding, creativiteit en probleemoplossende vaardigheden van je kinderen. Ze leren omgaan met verschillende perspectieven en er kunnen vriendschappen ontstaan. Wanneer kinderen samen spelen, gebeurt er dus eigenlijk iets magisch!

 

Meer spelen is beter leren

Spel is belangrijk voor kinderen. Het zorgt niet alleen voor een goede conditie en een goede motoriek, maar het jaagt ook de ontwikkeling van de hersenen aan en stimuleert het zenuwstelsel. Lichaamsbeweging bevordert de groei en de onderlinge verbinding van neuronen. Dit helpt daarmee ook het latere leren.

De relatie tussen een gebrekkige motorische ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen is helaas onderbelicht. Meer schermtijd voor kinderen betekent minder speeltijd. Ook op school is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs afgenomen. Tot 1985 werd PABO-studenten nog geleerd dat er een verband bestond tussen beter bewegen en beter leren. Onderzoek toonde dit verband de afgelopen jaren steeds opnieuw aan.

“Laat kinderen spelen en bewegen, laat ze plezier hebben en zie hoe ze zich ontwikkelen tot sterke, gezonde, en gelukkige individuen. Dat is de sleutel tot een veelbelovende toekomst. De schrijvers van dit boek laten zien dat dit bereikbaar is voor ieder kind.” – Louis van Gaal – voormalig sportleraar en voetbaltrainer

 

Vraag naar zorg en ondersteuning jeugd kan worden gehalveerd

De vraag naar ondersteuning en zorg voor kinderen steeg de afgelopen jaren explosief. In vijftien jaar verviervoudigde de vraag naar jeugdzorg. Gericht spelen met behulp van de spellen uit het boek ‘ALLES op het SPEL’ kan deze vraag halveren. Het boek geeft mooie voorbeelden van hoe spel kinderen er weer bovenop hielp en hoe hun problemen verdwenen als sneeuw voor de zon.

Het boek geeft vijftien redenen waarom spelen belangrijk is. Het leert ouders en leerkrachten op een toegankelijke manier vijftien spellen die de belangrijke neuromotorische ontwikkeling stimuleren. Zo worden de taken op school makkelijker, de sociaal- emotionele ontwikkeling geholpen en nemen gedragsproblemen af.

Ingrid Bunnik, Koos Stienstra en Inger Kuilenburg – ALLES op het SPEL, een gamechanger voor de ontwikkeling van kinderen?

De auteurs zijn initiatiefnemers van Intraverte, een landelijk werkende praktijk voor kinderen en jongeren met hulpvragen op het gebied van gedrag en bewegen. Met dit boek laten ze het maatschappelijk belang prevaleren boven het belang van hun zorgpraktijk.

 

Bekijk het inkijkexemplaar en reserveer 'ALLES op het SPEL'