Emotieregulatie
new

Emotieregulatie

Jonge kinderen kunnen emoties nog niet goed reguleren. Dit komt doordat hun brein nog onvoldoende ontwikkeld is om hun eigen emoties te kunnen begrijpen, te uiten en te controleren. Emoties hebben een belangrijke functie; we hebben ze nodig om te overleven. We zouden bijvoorbeeld zonder angst niet oud worden, omdat we dan extreem gevaarlijke dingen zouden gaan doen. We zouden ons niet verstoppen als we oog in oog staan met een gevaarlijk dier. De emotie angst beschermt ons dus tegen gevaar. Erg belangrijk om deze emotieregulatie te ontwikkelen!

 

Omgaan met emoties

Emotieregulatie betekent het kunnen omgaan met emoties. Dat is voor kinderen best ingewikkeld! Het is een vaardigheid die rijpt en aangeleerd kan worden door het als ouder/ begeleider voor te doen.  Er komt namelijk best veel bij kijken:

  • Je eigen emoties herkennen.
  • De emoties van een ander herkennen.
  • Je moet je emoties uit kunnen drukken in woorden.
  • Je emoties kunnen beheersen.

Jonge kinderen hebben jouw hulp nodig om hun eigen emoties te herkennen. Vanaf ongeveer 4 jaar kunnen kinderen aangeven of ze boos of verdrietig zijn. Het controleren van de emoties is dan nog lastig. Het is een proces dat meerdere jaren duurt. Vanaf het begin van de basisschool kunnen kinderen zich inleven in een ander. Ze begrijpen dan pas dat iemand anders iets anders kan ervaren en voelen dan zijzelf. Hierdoor zullen ze gevoelens en gedrag van anderen beter gaan herkennen en begrijpen. Het is een proces dat na de basisschoolleeftijd nog niet stopt. Sommige volwassenen hebben bijvoorbeeld ook moeite met het uiten van hun emoties.

 

Beter leren omgaan met emoties 

Een emotie geeft een spanning die je kunt voelen, bijvoorbeeld in je buik, of je wordt warm, je verkrampt je kaken, je maakt vuistjes of je houdt je adem in. Het herkennen van wat er in het lichaam gebeurt is de eerste stap. De spanning loopt soms zo op dat ontladen eerst nodig is voordat er over gepraat kan worden. Ontladen is voor kinderen over het algemeen iets gaan doen/ bewegen. Daarna is het mogelijk om te gaan vertellen wat er gebeurde en wat de emotie opriep. Dit geeft inzicht in oorzaak en gevolg, en keuzes maken in het gedrag. Vertellen is een verbale manier. Bij kinderen werkt het vertellen ook goed om het te tekenen of uit te spelen in een spel.

Het is fijn als je als ouder/ begeleider hier op in kunt haken en zo kunt helpen aan het verwerken van de emotie. Het kind leert dat emoties er mogen zijn en dat het laten zien ervan helpt dat de ander jou snapt.

Aanmelden
Vergoeding zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering

De begeleiding door Intraverte bestaat uit behandelingen middels kinderoefentherapie en psychomotorische therapie (PMT).

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 18 behandelingen per kalenderjaar. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er door de therapeut een inschatting gemaakt van het aantal behandelingen. Dit stemt de therapeut met jullie af.

Houd er wel rekening mee dat bij zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en kinderoefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een Psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. In meerdere gevallen wordt psychomotorische therapie wel (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Trajectkosten

Trajectkosten

Wanneer de kennismakingsprocedure is voltooid en de eerste behandeling gepland staat, worden er eenmalige trajectkosten in rekening gebracht. De eenmalige trajectkosten bedragen € 50,00 per begeleidingstraject. De trajectkosten zijn voor diensten die niet onder de verzekerde zorg vallen, maar wel van belang zijn voor het welslagen van het traject, zoals de uitgebreide communicatie met scholen/ derden en het delen van onze kennis met het onderwijs.

Verwijzing huisarts

Verwijzing huisarts

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij Intraverte terecht kunt. Wanneer een kind begeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, is er vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Meer dan 18 behandelingen

Is er géén sprake van een chronische aandoening? Dan worden de extra behandelingen in veel gevallen vergoed uit de aanvullende verzekering (mits de aanvullende verzekering is afgesloten). Is er wel sprake van een chronische aandoening? Dan kunnen de kosten volledig uit de basisverzekering worden vergoed. Je hebt dan een verwijzing nodig van de huisarts en soms van een kinderarts.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken

Ben je verhinderd voor een geplande afspraak? Dan moet dit 24 uur van tevoren worden doorgegeven aan onze cliëntenadministratie. Als een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalingswijze

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden vergoed, worden rechtstreeks door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

Voor de behandelingen psychomotorische therapie ontvang je maandelijks een factuur via Infomedics. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering en de reeds gedeclareerde zorg.

Mogelijkheden PGB

PGB

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Intraverte PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.