De Week van de Motoriek bij Intraverte – bewegen als hulpmiddel

De Week van de Motoriek bij Intraverte – bewegen als hulpmiddel

In de week van 7 t/m 10 november 2022 is het De Week van de Motoriek. Dit jaar is het thema ‘jong geleerd is oud gedaan’. Een thema wat helemaal bij Intraverte past. Bij Intraverte vinden we het namelijk belangrijk dat de jeugd van jongs af aan veelzijdig en met plezier beweegt om een gezonde motorische basis te ontwikkelen voor later. Daar zetten we ons voor in!

Sinds kort is Pim Hoek bij Intraverte begonnen als Directeur Zorg. In deze functie houdt hij zich o.a. bezig met de inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van psychomotorische therapie. De link vanaf Intraverte naar De Week van de Motoriek is volgens Pim heel simpel; “We zetten bewegen in als hulpmiddel. Met plezier bewegen draagt bij aan een gezonde motorische basis, iets waar De Week van de Motoriek voor staat.” We hebben Pim een aantal vragen gesteld, zodat hij zelf wat meer kan vertellen over het werken bij Intraverte, De Week van de Motoriek en ons gezamenlijke doel. Maar ook geeft Pim een aantal tips om bewegen te stimuleren op scholen. Ben je er klaar voor?

 

Kun je jezelf even kort voorstellen?

“Mijn naam is Pim Hoek, 39 jaar oud en ik woon samen met mijn vrouw en 3 zoontjes in Zwolle. Sinds augustus ben ik gestart bij Intraverte. Naast dat ben ik momenteel nog voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en het European Forum of Psychomotricity.”

 

Wat deed je voordat je bij Intraverte werkte?

“Ik ben opgeleid tot Psychomotorisch Therapeut en heb ook 10 jaar voor verschillende zorgorganisaties gewerkt. Voordat ik bij Intraverte werkte, heb ik gewerkt bij Hogeschool Windesheim, bij de opleidingen rondom bewegen (de Calo) en meer specifiek verbonden aan de opleiding Psychomotorische Therapie (PMT). Ik heb daar gewerkt als onderzoeker, docent en vooral als programmamanager van een innovatiewerkplek. Hierin werd samengewerkt met studenten, docenten, onderzoekers en organisaties in de zorg, het onderwijs en welzijnswerk.”

 

Wat doe je bij Intraverte?

“Bij Intraverte ben ik aan de slag als Directeur Zorg. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoudelijke ontwikkelingen, de kwaliteit, samenwerking in het netwerk en de organisatieontwikkeling. Hierin komen mijn achtergrond als therapeut en ontwikkeling in het verder bouwen aan een organisatie dan ook mooi bij elkaar.”

 

Hoe was je eerste periode bij Intraverte?

“Hoewel ik voor de zomervakantie al op diverse manieren kennis heb gemaakt met Intraverte ben ik vanaf augustus echt verder kennis gaan maken. Met de mensen binnen Intraverte en mensen waar we mee samenwerken. Maar ook in het goed leren begrijpen waar Intraverte als organisatie nu staat, wat er goed gaat en wat er te ontwikkelen valt. Een hele dynamische fase dus, maar ook een fase waarin ik de passie van het werk van vele collega’s binnen Intraverte heb mogen voelen en ervaren.

Parallel hieraan zijn we ook bezig met een meerjarenstrategie, waarin we ook met elkaar bepalen waar we voor gaan en staan in de komende jaren. Het voelt dus ook heel goed om in deze fase bij te mogen dragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie om daarmee kinderen en jongeren verder te kunnen blijven helpen in hun ontwikkeling.”

 

In de eerste week van november is het De Week van de Motoriek. Kun je daar iets over vertellen?

“Dit is een initiatief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen, het ministerie van VWS en diverse organisaties die zich bezighouden met sport & bewegen. Het belang daarvan is duidelijk te maken dat veelzijdig en met plezier bewegen bijdraagt aan een gezonde motorische basis onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’.”

 

En welke relatie heeft dit met Intraverte?

“Naast deze ‘Week van de Motoriek’ wordt er ook gewerkt aan complexe vraagstukken, zoals de vraag wat we aan de motorische achteruitgang van kinderen en jongeren kunnen doen of hoe we bewegen meer een onderdeel kunnen maken binnen de zorg. Intraverte heeft de combinatie van aandacht voor de motorische en sensomotorische ontwikkeling en aandacht voor de psychosociale of sociaal-emotionele ontwikkeling in één organisatie. Zowel vanuit de paramedische beroepen zoals (kinder)oefentherapie en ergotherapie, als ook vanuit de PMT, orthopedagogiek of de GZ-psychologie.

Aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen en ondersteuning wanneer ze daarin vastlopen, is naar ons idee niet alleen voorwaarde voor sporten en bewegen; het draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Vanuit Intraverte maken we ons ook zorgen om de motorische achteruitgang van kinderen en jongeren. Daarom zetten we juist bewegen in als hulpmiddel. Soms als doel binnen de behandeling, soms als middel om gedrag te veranderen.”

 

Wat zijn mogelijke oplossingen?

“Aangezien het juist complexe maatschappelijke vraagstukken zijn, is er geen eenduidig antwoord op te geven. Wel vraagt het een goede analyse vanuit diverse perspectieven om van daaruit met elkaar te kunnen nadenken over een integrale aanpak. Een aanpak waarbij het onderwijs, gemeentes, onderzoeksinstituten, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, maar ook aanbieders van bijvoorbeeld sport en beweegactiviteiten met elkaar aan de slag gaan.

Als organisatie met inmiddels veel ervaring en expertise op dit vlak willen we daar graag een bijdrage aan leveren. Dat doen we op lokaal, regionaal en landelijk niveau, maar ook op internationaal gebied is dit onderwerp van gesprek.”

 

Heb je hierin praktische tips voor bijvoorbeeld de scholen waar we mee samenwerken?

“Een suggestie is om aandacht voor motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling te zien als basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen naast de taal- en cognitieve ontwikkeling. Veel scholen hebben hier al aandacht voor, al zien we ook nog grote verschillen op de scholen waar we komen.

Verder gaat het bijvoorbeeld over het zorgen voor voldoende en veelzijdige vormen van beweging en motorische activiteiten binnen het lesprogramma. Maar ook bijvoorbeeld het bieden van motorisch uitdagende situaties en zorgen voor plezier en succeservaringen voor alle kinderen. Het zorgen voor voldoende expertise bij docenten hoe ze dit in kunnen zetten, is dan belangrijk, maar ook kunnen signaleren wanneer de ontwikkeling achter blijft of vastloopt.

Ook ligt er een kans om ouders hierin te betrekken en hen tips te geven in het stimuleren van motorische ontwikkeling, aandacht voor bewegen en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van hun kind. Genoeg mogelijkheden en nog genoeg te doen dus met elkaar in de komende jaren!”