Corona

Update (December): Begeleiding tijdens coronacrisis

De nieuwe maatregelen zijn bekend gemaakt door de overheid, hierbij volgt de laatste informatie over de voortgang van de begeleiding van jouw zoon of dochter.


Er wordt contact met je opgenomen
Door de afgekondigde maatregelen en de hieruit voortkomende sluiting van de scholen is het merendeel van onze locaties niet beschikbaar voor begeleiding. De therapeut van jouw zoon of dochter zal contact met je opnemen om te bespreken hoe de aankomende weken invulling geven aan de ondersteuning voor jou en jouw kind. Hierbij zullen verschillende mogelijkheden als beeldbellen en de toestemming hiervoor met jou besproken worden.

Binnen de mogelijkheden willen we eenieder wel fijne feestdagen wensen, en een voorspoedig nieuwjaar.


Meer informatie
Voor vragen kan je terecht op onze website, de therapeut en onze collega’s van de administratie via: info@intraverte.nl of 0578-688127.

Update (oktober): Begeleiding tijdens coronacrisis

Als Intraverte zijnde zijn we blij dat we onze zorg kunnen blijven verlenen en verandert er voor ons niet veel op basis van de nieuwe maatregelen. De Overheid geeft het dringende advies tot het dragen van mondkapjes. Op de Intraverte-locaties gaan we hier als volgt mee om:

 • Therapeuten en kinderen hoeven geen mondkapje te dragen tijdens de begeleiding, maar dat mag uiteraard wel;
 • Wij vragen wachtende ouders en kinderen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen in onze wachtruimtes;
 • We bieden ouders de mogelijkheid om tijdens de begeleiding in de wachtruimte te verblijven maar zullen, i.v.m. de oproep om zoveel mogelijk contacten te vermijden, uitgebreide overdracht na afloop niet mondeling doen maar via de mail of app. Een korte (dringende) toelichting kan wel mondeling plaatsvinden;
 • Ouders worden over voorgaand punt ingelicht door de therapeut;
 • Kind, ouder of therapeut klachten? Dan schakelen we over naar videobellen.

De bovenstaande maatregelen hanteren we vanaf dit moment. Als Intraverte willen we de zorg op deze manier zoveel mogelijk continueren. Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact op met ons.

Update (mei): Begeleiding tijdens coronacrisis

Er is een verruiming van de maatregelen voor het onderwijs gekomen. Na de meivakantie zullen de basisscholen weer gedeeltelijk open gaan. Hierover ontvang je meer informatie via school.

Onze begeleiding wordt vanaf 11 mei passend en naar behoefte aangeboden. De begeleidend therapeut zal dit met jullie afstemmen. De volgende opties zijn vanaf 11 mei mogelijk:

 • Op een deel van de scholen is het mogelijk om volgens de richtlijnen de kinderen te ontvangen en kan de begeleiding hier weer worden voortgezet. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM en de paramedische beroepsgeroep strikt opgevolgd*.
 • De begeleiding kan volgens de richtlijnen (tijdelijk) worden voortgezet op een van onze eigen locaties in de regio*.
 • De begeleiding wordt voortgezet via videobellen.

We zijn erg blij dat wij jullie op deze manier in de afgelopen weken hebben kunnen begeleiden en ondersteunen. We hopen jullie snel weer te kunnen zien!

Als voor je kind op een van de volgende vragen het antwoordt “ja” is, verzoeken wij je om de afspraak om te zetten in een beeldbel-afspraak.

 • Heeft jouw zoon of dochter één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)
 • Heeft jouw zoon of dochter de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij jouw zoon of dochter of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Meest gestelde vragen

Heb je een vraag omtrent de voortgang van de begeleiding van je zoon/dochter? Zie hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden. Mocht je vraag hier niet tussen staan, neem dan contact op met onze cliëntadministratie via 0578-688127.

Gaat de begeleiding van mijn zoon/dochter door?
Er wordt door de therapeut contact met je opgenomen om de voortgang van de begeleiding te bespreken. We bespreken daarbij ook of er een alternatieve locatie is en de mogelijkheid van videobellen.We vinden het belangrijk om telefonisch een ouderevaluatie af te spreken. Het is voor kinderen ook een spannende tijd en om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen bieden wij, als een fysieke ontmoeting niet mogelijk is, in elk geval de mogelijkheid om de begeleiding tijdelijk voor te zetten via videobellen (screen to screen begeleiding).

Hoe werkt begeleiding via videobellen?
Nadat de ouder toestemming heeft gegeven om de begeleiding voort te zetten via videobellen, wordt er allereerst een afspraak met de ouder ingepland. Tijdens deze afspraak wordt de invulling van de komende weken besproken en krijgt de ouder instructie hoe de begeleiding thuis voortgezet kan worden.

Ik heb de afspraak niet op tijd afkunnen zeggen door ziekte, krijg ik nu een no show factuur?
In deze bijzondere omstandigheden zal er geen factuur worden gestuurd, maar de therapeut zal contact met je opnemen om de verdere voortgang te bespreken en de mogelijkheid van videobellen te bespreken.

 

img

5x signalen dat jouw kind (te) weinig zelfvertrouwen heeft

4 maart 2021 Lees meer
img
img

Driftbuien, weglopen en verstoppen..

2 februari 2021 Lees meer