Concentreren
new

Concentratie

Het ene kind kan zich beter concentreren, dan het andere, daarin zijn kinderen heel verschillend. Ook de omstandigheden waarin kinderen zich wel of niet kunnen concentreren zijn verschillend.

Sommige kinderen zoeken prikkels op om hun aandacht ergens bij te kunnen houden en andere kinderen zoeken juist rust. Dat is soms erg lastig in een klas vol verschillende kinderen.

Kinderen die prikkels nodig hebben om hun aandacht bij de juf of meester te kunnen houden, gaan bewegen, om zich heen kijken en vragen stellen. Dit hebben ze nodig om hun aandacht niet af te laten zakken. Kinderen die juist last hebben van prikkels, raken er onrustig door. Ze gaan ook bewegen om de spanning kwijt te raken, op zoek naar een rustig plekje en proberen zich af te sluiten. Of juist heel veel lawaai gaan maken, om geen last te hebben van het lawaai van een ander.

Hoe lang kan een kind zich eigenlijk gemiddeld achter elkaar concentreren?

  • 6 jaar: 10 minuten
  • 10 jaar: 20 minuten
  • 13 jaar: 30 minuten

Concentreren verbeteren

In de speelzaal onderzoeken we welke sensomotorische basisvaardigheden een extra stimulans nodig hebben en gaan we met behulp van spel en beweging op zoek naar de juiste manier voor een kind om de aandacht te verbeteren. Bij Intraverte hebben alle begeleiders extra scholing gehad op het gebied van prikkelverwerking. Hierdoor kan elk kind spelenderwijs zijn eigen leerstijl ontdekken.

Aanmelden
Vergoeding zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering

Begeleiding door Intraverte bestaat uit behandelingen kinderoefentherapie en psychomotorische therapie (PMT).

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 18 behandelingen per kalenderjaar. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er door de therapeut een inschatting gemaakt van het aantal behandelingen. Dit stemt de therapeut met jullie af.

Houd er wel rekening mee dat bij zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en kinderoefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een Psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt in meerdere gevallen psychomotorische therapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Trajectkosten

Trajectkosten

De eenmalige trajectkosten bedragen 50 euro per begeleidingstraject. De trajectkosten worden in rekening gebracht wanneer de kennismakingsprocedure is voltooid en de eerste behandeling gepland staat.  De trajectkosten zijn voor diensten die niet vallen onder de verzekerde zorg, maar wel van belang zijn voor het welslagen van het traject, zoals de uitgebreide communicatie met scholen/derden en het delen van onze kennis met het onderwijs.

Verwijzing huisarts

Verwijzing huisarts

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij Intraverte terecht kunt. Wanneer een kind begeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, is er vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Meer dan 18 behandelingen

Wanneer er géén sprake is van een chronische aandoening dan worden in veel gevallen de extra behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering (wanneer die is afgesloten). Wanneer er sprake is van een chronische aandoening dan kunnen de kosten volledig uit de basisverzekering worden vergoed. Je hebt dan een verwijzing nodig van de huisarts en soms van een kinderarts.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken

Wanneer je verhinderd bent voor een geplande afspraak, dan moet dat 24 uur van tevoren worden doorgegeven bij onze centrale administratie. Indien een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Betalingswijze

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die worden vergoed vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

 

Voor de behandelingen psychomotorische therapie ontvang je maandelijks een factuur via Infomedics. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering en de reeds gedeclareerde zorg.

Mogelijkheden PGB

PGB

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Intraverte PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.