Concentratie bij kinderen
new

Concentratie bij kinderen

De concentratie bij kinderen is voor ieder kind verschillend. Ook de omstandigheden waarin kinderen zich wel of niet kunnen concentreren zijn verschillend. Sommige kinderen zoeken prikkels op om hun aandacht ergens bij te kunnen houden en andere kinderen zoeken juist rust. Dat is soms erg lastig in een klas vol verschillende kinderen.

Kinderen die prikkels nodig hebben om hun aandacht bij de juf of meester te kunnen houden, gaan om zich heen kijken, bewegen en vragen stellen. Dit hebben ze nodig om hun aandacht niet af te laten zakken. Kinderen die juist van prikkels last hebben, raken hier onrustig door. Om de spanning kwijt te raken, gaan zij ook bewegen, proberen ze zich af te sluiten en gaan ze op zoek naar een rustig plekje. Of ze doen het tegenovergestelde en gaan juist heel veel lawaai maken, zodat ze geen last hebben van het lawaai van een ander.

Hoe lang kan een kind zich eigenlijk gemiddeld achter elkaar concentreren?

  • 6 jaar: 10 minuten
  • 10 jaar: 20 minuten
  • 13 jaar: 30 minuten

 

Concentreren verbeteren

Tijdens het begeleidingstraject onderzoeken we welke sensomotorische basisvaardigheden een extra stimulans nodig hebben. Met behulp van spel en beweging (in de gymzaal) gaan we voor het kind op zoek naar de juiste manier om de aandacht te verbeteren. Bij Intraverte hebben alle begeleiders extra scholing gehad op het gebied van prikkelverwerking. Hierdoor kan ieder kind spelenderwijs zijn eigen leerstijl ontdekken.

Aanmelden
Vergoeding zorgverzekering

Vergoeding zorgverzekering

De begeleiding door Intraverte bestaat uit behandelingen middels kinderoefentherapie en psychomotorische therapie (PMT).

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 18 behandelingen per kalenderjaar. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er door de therapeut een inschatting gemaakt van het aantal behandelingen. Dit stemt de therapeut met jullie af.

Houd er wel rekening mee dat bij zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en kinderoefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een Psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. In meerdere gevallen wordt psychomotorische therapie wel (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Trajectkosten

Trajectkosten

Wanneer de kennismakingsprocedure is voltooid en de eerste behandeling gepland staat, worden er eenmalige trajectkosten in rekening gebracht. De eenmalige trajectkosten bedragen € 50,00 per begeleidingstraject. De trajectkosten zijn voor diensten die niet onder de verzekerde zorg vallen, maar wel van belang zijn voor het welslagen van het traject, zoals de uitgebreide communicatie met scholen/ derden en het delen van onze kennis met het onderwijs.

Verwijzing huisarts

Verwijzing huisarts

Kinderoefentherapie is direct toegankelijke zorg. Dat betekent dat je in veel gevallen zonder verwijzing bij Intraverte terecht kunt. Wanneer een kind begeleiding krijgt op zijn of haar eigen school, is er vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Meer dan 18 behandelingen

Is er géén sprake van een chronische aandoening? Dan worden de extra behandelingen in veel gevallen vergoed uit de aanvullende verzekering (mits de aanvullende verzekering is afgesloten). Is er wel sprake van een chronische aandoening? Dan kunnen de kosten volledig uit de basisverzekering worden vergoed. Je hebt dan een verwijzing nodig van de huisarts en soms van een kinderarts.

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraken

Ben je verhinderd voor een geplande afspraak? Dan moet dit 24 uur van tevoren worden doorgegeven aan onze cliëntenadministratie. Als een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag van € 35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalingswijze

Betalingswijze

De behandelingen kinderoefentherapie die vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering worden vergoed, worden rechtstreeks door ons gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je krijgt hiervoor dus geen nota thuisgestuurd.

Voor de behandelingen psychomotorische therapie ontvang je maandelijks een factuur via Infomedics. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekering en de reeds gedeclareerde zorg.

Mogelijkheden PGB

PGB

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Intraverte PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.